Porta Historica - Netwerk van uitgevers van historische bronnen

In 2006 werd op initiatief van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een Europees netwerk opgericht. Het netwerk brengt de instellingen samen die, op nationaal vlak, belast zijn met het bevorderen, in de ruime zin van het woord, van de toegankelijkheid van de historische bronnen, met name door wetenschappelijke uitgaven van die bronnen te publiceren. Deze opdracht omvat ook het opstellen en ter beschikking stellen van biografische of bibliografische informatie.
Het netwerk is opgevat als een forum voor overleg en uitwisseling van de expertise die binnen elk land wordt ontwikkeld. Het is ook een centrum dat gemeenschappelijke activiteiten ontwikkelt: organisatie van congressen, verwezenlijking van concrete projecten in het gedeelde activiteitsgebied, bijvoorbeeld de regels op het vlak van elektronische edities.

Huidige samenstelling :

Charter :

gepubliceerd op de website van Porta Historica ( http://www.portahistorica.eu )

Raad :

Andrea Rzihacek (Institut für Mittelalterforschung), voorzitter
Eef Dijkhof (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Academisch secretaris
Gaëlle Becquet (École Nationale des Chartes)
Henk Wals (Huygens Institute of Netherlands History)
Guy Vanthemsche (Commission royale d’Histoire - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis)
Jane Winters (Institute of Historical Research)

Congres in Brussel (2009)

Ter gelegenheid van haar 175ste verjaardag heeft de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis op 29 april 2009, onder auspiciën van Porta Historica, een internationaal congres georganiseerd met als thema Digital edition of sources in Europe : achievements, (juridical and technical) problems and prospects.

Voordrachten van de sprekers

 
Meer weten