Index op persoons- en plaatsnamen van de Rekeningen van de stad Brugge (1280-1319) – Tweede deel (1302-1319), uitgegeven door C. Wijffels m.m.v. A. Vandewalle, door Katrien Vandewoude, in samenwerking met Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman
pdf
  • Om de toegang tot de inhoud van banden II en III van de uitgave van de akten van de graven van Vlaanderen door Thérèse de Hemptinne &  Adriaan Verhulst (†) (m.m.v. Lieve De Mey), De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - sept. 1191), II Uitgave, band II, Regering van Filips van de Elzas (Eerste deel: 1168 - 1177), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de akten der Belgische Vorsten, 6, Brussel, 2001, en De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - sept. 1191), II Uitgave, band III, Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1177 - 1191), Idem, Brussel, 2009, te vergemakkelijken werd een prepublicatie van deel I Inleiding en Index, namelijk de index van persoons- en plaatsnamen, op deze webpagina ter beschikking gesteld.

    Index van persoons- en plaatsnamen van Th. de Hemptinne en A. Verhulst, De Oorkonden der Graven van Vlaanderen (juli 1128 - september 1191)
    Uitgave, banden II en III
    door Lieve De Mey

    A - J      K - Z