Aan het einde van de negentiende eeuw start Dom Ursmer Berlière van de abdij van Maredsous het Monasticon belge met de bedoeling een aanvulling en actualisering te bieden van de oudere reeks Gallia christiana (1625-1865).
Het eerste van 23 volumes verschijnt in 1890, het laatste in 1993. Het Monasticon behandelt per Belgische provincie de geschiedenis van de grote instellingen, zowel van mannen als van vrouwen, behorend tot de benedictijnen, de cisterciënzers, de premonstratenzers en reguliere augustijner kanunniken.

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis stelt nu de volledige reeks digitaal ter beschikking. Dit gebeurt in samenwerking met het Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis dat sinds 1955 de uitgave van het Monasticon superviseert.
De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis respecteert de intellectuele rechten van derden. Daarom heeft ze haar uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. 

01 Province de Namur et de Hainaut
1-2
pdf

2-2
pdf

02 Province de Liège
1,2-3
pdf

3-3
pdf

03 Province de Flandre Occidentale
1-4
pdf

2-4
pdf

3-4
pdf

4-4
pdf

04 Province de Brabant
1-6
pdf

2-6
pdf

3-6
pdf

4-6
pdf

5-6
pdf

6-6
pdf

05 Province de Luxembourg
1-1
pdf

06 Province de Limbourg
1-1
pdf

07 Province de Flandre Orientale
1-5
pdf

2-5
pdf

3-5
pdf

4-5
pdf

5-5
pdf

08 Province d’Anvers
1-2
pdf

2-2
pdf