Algemeen

Zoals bepaald in het organiek reglement van 1 april 1976, heeft de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis tot opdracht:
"de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen".

Het overzicht en de catalogus van de publicaties van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis getuigen van haar activiteiten.

Zowel door de wetenschappelijke bijdragen die zij, na onderzoek, publiceert, als door de werkzaamheden van haar leden, heeft de Commissie voortdurend een actieve rol gespeeld in de Belgische historische wereld. Haar vele uitgaven zijn hiervan de weerspiegeling. Via deze initiatieven wil ze het onderzoek stimuleren en oriënteren. Zij waakt er ook over het onderzoek te inspireren, door de historische wereld attent te maken op bronnen die eventueel kunnen leiden tot het bewandelen van nieuwe paden.
In de loop van de jaren heeft dit beleid zich verder ontwikkeld en gediversifieerd. De aanwezigheid in de Commissie van universiteitsprofessoren en archivarissen, heeft steeds een vruchtbare kruisbestuiving opgeleverd.