Index op persoons- en plaatsnamen van de Rekeningen van de stad Brugge (1280-1319) – Tweede deel (1302-1319), uitgegeven door C. Wijffels m.m.v. A. Vandewalle, door Katrien Vandewoude, in samenwerking met Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman
pdf
  • To facilitate the access to the data of the volumes II and III of the edition of the charters of the counts of Flanders by Thérèse de Hemptinne &  Adriaan Verhulst (†) (m.m.v. Lieve De Mey), De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-sept. 1191), II Uitgave, band II, Regering van Filips van de Elzas (Eerste deel: 1168-1177), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de akten der Belgische Vorsten, 6, Brussels, 2001, and De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-sept. 1191), II Uitgave, band III, Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1177-1191), Idem, Brussels, 2009, a pre-publication of tome I Inleiding en Index, namely the index of names and places, has been made available on this webpage.

    Index des noms de personnes et de lieux de Th. de Hemptinne en A. Verhulst, De Oorkonden der Graven van Vlaanderen (juli 1128 - september 1191)
    Edition, vol. II et III
    par Lieve De Mey

    A - J      K - Z