Publicatie van Belgische diplomatieke documenten

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis is van plan om de uitgave van Belgische diplomatieke documenten nieuw leven in te blazen. Sedert de publicatie van de Documents diplomatiques belges 1920-1940 (onder leiding van Ch. De Visscher en F. Vanlangenhove, 5 delen, 1964-1966) heeft de Commissie dit initiatief niet verder gezet, ondanks het grote belang ervan voor een betere kennis van onze buitenlandse politiek. De Koninklijke Academiën van België, die binnenkort de publicatie van haar reeks volumes over de Belgische diplomatieke geschiedenis tussen 1940 en 1960 zullen afronden, zijn niet van plan om dat initiatief verder te zetten.
De KCG wil de louter chronologische benadering laten varen en wenst een reeks publicaties van thematische aard te lanceren. Die werken zouden tot stand komen met de logisteke steun van de FOD Buitenlandse zaken (o.m. door het faciliteren van de toegang tot de documenten). Elke geïnteresseerde onderzoeker wordt uitgenodigd om aan de Commissie een voorstel tot wetenschappelijke uitgave van bronnen over de hedendaagse Belgische diplomatieke geschiedenis (19de - 20e eeuw) voor te leggen, hetzij onder de vorm van een artikel in de Handelingen van de KCG, hetzij onder vorm van een boek.

Prof. Guy Vanthemsche
Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
guy.vanthemsche@vub.ac.be

Oproep tot aansluiting - Porta Historica

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis vestigt de aandacht op het bestaan van Porta Historica en lanceert een oproep om zich aan te sluiten bij dat netwerk. Het werd opgericht in 2006 en heeft als bedoeling alle personen of instellingen te groeperen die belang stellen in de wetenschappelijke uitgave (onder elektronische of papieren vorm) van historische bronnen in de brede zin van het woord (documenten, naslagwerken, gegevensbanken). Potra Historica wil de samenwerking tussen zijn leden (individuen of instellingen) bevorderen, onder meer door de publicatie van kritische besprekingen van elektronische bronnenedities, door de organisatie van colloquia en door de stimulering van informatie-uitwisseling op zijn forum. De inschrijving gebeurt via de site www.portahistorica.eu.