For further information:

Walter PREVENIER, "Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw", dans Handelingen van de Genootschap voor Geschiedenis, t. CXXXIII, 1996, p. 163-171.